Havária vodovodného potrubia

Havária vodovodného potrubia

Havária vodovodného potrubia

Havária vodovodného potrubia

Práce na výstavbe hrádze pri kompe

Práce na výstavbe hrádze pri kompe

Práce na výstavbe hrádze pri kompe

Práce na výstavbe hrádze pri kompe