Zemné úpravy pod a za luxusnými bungalowmi, nová zámková dlažba, tobogány, nová recepcia a parkovisko.
Obnova a rozšírenie rybníka. Objednávateľ Rybársky zväz Rada Žilina.
Rekonštrukcia železničnej trate pre ŽSR na trase Kováčov.
Rekonštrukcia kamennej steny a cesty.
Havária zosuv pôdy - pri tehelni.
Spevňovanie a rozširovanie hrádze
Spevňovanie a práce na výstavbe hrádze pri kompe.